Особлива думка: Побудований в сучасній РФ устрій — це і є комунізм

194


Автор: Sergey Oboguev
Мене завжди дивували розбіжності послідовних марксистів-ленінців , з існуючим в РФ ладом.
Розбіжності з цим ладом опортуністів з КПРФ, марксизм чтущих мало, я зрозуміти можу, але ось розбіжності саме послідовних марксистів — не осягаю.
У немарксистській публіцистиці зламано чимало списів навколо визначення природи нинішнього ладу РФ:
На капіталізм, навіть дикий, він безумовно не тягне (від феодалізму в ньому набагато більше, ніж від капиталзма, але це також виразно і не феодалізм).
На лібералізм, хоча його і лають лібералізмом, що наступив в РФ лад теж не дуже схожий.
Між тим, відповідь очевидна, і особливо очевидним він повинен бути як раз для справжніх марксистів:
Побудований у сучасній РФ устрій — це комунізм.
Справді, побудований в РФ устрій — це єдино можливий лад еволюційно і необхідно (з історико-матеріалістичної необхідністю) випливає з розвиненого соціалізму, наступний за розвиненим соціалізмом. Була комуністична номенклатура, була власність. Номенклатура зобов’язана була цю власність з’їсти, яке скушание і його наслідки і є змістом поточної суспільної формації.
Оскільки ж еволюційно наступного за соціалізмом формацією є саме комунізм, то необхідно зробити висновок, що існуючий в РФ лад це і є комунізм.
Що існуючий в РФ лад не є капіталізмом, видно з того, що в ньому немає захисту прав власності, демократії і політичних свобод – немає і ринку, як такого, так як ринкова конкуренція відсутня і значущі бізнеси віддані на годування номенклатурі.
Це, таким чином, не капіталізм, а комунізм.
Зауважимо при цьому, що освіта поточного ладу соціалізму, його природа та його характер не пов’язані з якимись російськими особливостями або специфічними реаліями, але є саме загально-необхідними. У самому справі, соціалізм доктринально передбачає вилучення власності з приватного володіння та передачу її в розпорядження комуністам, верхівці партійної номенклатури. Між тим, комуністи суть люди з притаманними всім особинам homo sapiens устремліннями, в т. ч. собственническими і гедоническими. Потрібно визнати, що в цьому місці Марксом та ін. марксистами була допущена лакуна: вони припускали, що комуністи будуть не звичайними людьми, а ідеальними, позбавленими власницьких і гедонических інстинктів і позивів, і тому зможуть управляти власністю розпоряджаючись їй чином не властивим homo sapiens, а особливим, ідеальним.
Поширюючи матеріалістичне опис на все в світі, марксизм однак саме комуністів вилучив з матеріалістичного аналізу і описав їх ідеалістично.
Нечуваний скандал для доктрини претендує на послідовний матеріалізм!
Чи розумів це сам Маркс і його послідовники, обговорювати це виходить за межі нашої теми (лакуна, зрозуміло, була якщо і не свідомої, цілеспрямованої, тобто як мінімум підсвідомо-навмисної). Ми обмежимося вказівкою необхідності заповнити цю ідеалістичну лакуну в марксизмі; зазначенням, що справжній марксист зобов’язаний аналізувати комуністів в матеріалістичних, а не ідеалістичних термінах.
Проводячи такий аналіз, ми встановлюємо, що соціалізм доктринально передбачає вилучення приватної власності в т. н. соціалістичну, що знаходиться в управлінні і розпорядженні комуністів (тобто в термінах римського права, не в їх володінні, але в їх власності); після чого дана власність з історико-матеріалістичної необхідністю повинна перейти у володіння комуністів — за вчинення якого процесу і настає комунізм.
Комунізм-це лад, за якого власність належить комуністам.
(Не всяким самозванцям і зеленим молодикам, звичайно, а перевіреним і сертифікованим партією.)
Таким чином, хоча і не до 1980 року, як спочатку обіцялося, але в середині 1990-х комунізм в окремо взятій країні був успішно побудований.
З НАСТАННЯМ КОМУНІЗМУ, ТОВАРИШІ!
УРА!
Особое мнение: