Мультимодальні перевезення: сучасні технології

9-12-2017

Принцип однаковості комерційно-правового режиму передбачає:
удосконалення правил перевезень вантажів у міжнародному сполученні на всіх видах транспорту з метою їх взаємної ув’язки у відповідності з обраними критеріями ефективності логістичної транспортної системи;
спрощення митних процедур;
розробка і впровадження нових уніфікованих перевізних документів міжнародного зразка для роботи на зовнішньому транспортному ринку, а також для внутрішнього транспорту, враховують загальний критерій логістичної транспортної системи.Пропоную https://smartcargo.com.ua/mezhdunarodnye-perevozki/multimodalnye-perevozki/

Принцип комплексного рішення фінансово-економічних аспектовфункционирования мультимодальної системи передбачає:

встановлення уніфікованих тарифних правил перевезення транзитних вантажів і вантажів зовнішньої торгівлі в міжнародному сполученні;
розробку методу обґрунтованого розподілу наскрізного фрахту у ВКВ між всіма ланками логістичного транспортного ланцюга ;
розробку механізму фінансової відповідальності за порушення якості послуг.

Необхідною умовою функціонування мультимодальної системи є наявність информационнойсистемы, за допомогою якої здійснюється виконання замовлення (договору перевезення), тобто планування, управління і контроль всього процесу доставки вантажу завдяки випереджальної, що супроводжує і завершує процес доставки інформації.

В даний час у світовій практиці широко застосовуються різні системи електронного обміну даними, ступінь використання яких визначає рівень конкурентоспроможності різних логістичних транспортних систем на світовому ринку транспортних послуг.

Принцип впровадження нових форм взаимодействияособенно важливий для функціонування мультимодальної транспортної системи, оскільки ефективність такої системи істотно залежить від її організації. Гарантом і організатором взаємодії всіх ланок транспортного ланцюга в системі є оператор міжнародної мультимодальної доставки вантажів.

Наявність оператора визначає ряд відмітних ознак, які відносяться до комерційно-правового аспекту функціонування мультимодальної транспортної системи:

єдиний транспортний документ міжнародного зразка;
доставка “від дверей до дверей” або в інших межах, передбачених єдиним транспортним документом;
єдина відповідальність за виконання договору і схоронність вантажу;
єдина наскрізна ставка фрахту.

У мультимодальної системи завдяки эмерджентному ефекту результат діяльності системи виявляється вище, ніж сума певних приватних результатів.