Основні визначні пам’ятки Житомира.

1-29-2019

Основні визначні пам’ятки Житомира.

Одна з особливостей – близькість до столиці. Центральна, південна і західна частини регіону знаходяться у межах Придніпровської та Волино – Подільської височин, північна – Поліської низовини. На території області змінюють один одного природні зони мішаних лісів і лісостепів. Тут зустрічаються різноманітні нерудні корисні копалини. Значні кількості торфу видобуваються в північних районах. Є родовища ильменитов, титановмісних та уран-вмістних порід. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі vinnytski.info.
Клімат області помірно – континентальний з теплим літом і м’якою з частими відлигами зимою. Територія області має розгалужену гідрографічну мережу. В її межах протікає такі річки, як Случ, Тетерів, Уборть. Ландшафтний стик Полісся і чорноземного лісостепу був здавна заселений різними народами, які жили полюванням і збиральництвом, рибальством, скотарством і землеробством. на півдні і в центрі сучасної області оселилися східнослов’янські племена антів.
в Житомирському Поліссі стало розвиватися фарфоро – фаянсове виробництво (найбільші фабрики в Коростені та Городниці), а після скасування кріпосного права і залізничного будівництва стала розвиватися цукрова, винокурна промисловість. Місто поступово перетворювався і значний культурний центр. В останнє десятиліття для області характерний процес зниження чисельності населення, причому більш інтенсивний, ніж у середньому по країні.