Основні цілі науки.

10-19-2018

Основні цілі науки.

Культурологія — це наука про культуру. Але культури без людини і людського суспільства не існує. Культура є феноменом людського розвитку, тому зрозуміти її сутність можна лише через призму діяльності людини, вірніше, усього людського суспільства, що населяє планету. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі https://max-polyakov.network.
Отже, культурологія — це наука, яка вивчає людське суспільство. У зв’язку з цим культурологія природним чином пов’язана з такими гуманітарними дисциплінами, як історія, соціологія, філософія, етнологія, антропологія, мистецтвознавство, філологія, семіотика (наукова дисципліна, що вивчає знаки і знакові системи), і багатьма іншими.
Однак від інших гуманітарних наук культурологію відрізняє те, що предметом її дослідження є всі різноманітні процеси життєдіяльності людей: матеріальні, економічні, соціальні, політичні, моральні, естетичні.