Мова В. В. Сталіна : Що таке радянська система господарства ?

96


Радянська система господарства означає, що:
1) влада класу капіталістів і поміщиків повалена і замінена владою робітничого класу і трудового селянства;
2) знаряддя і засоби виробництва, земля, фабрики, заводи і т. д. відібрані у капіталістів і передані у власність робітничого класу і трудящих мас селянства;
3) розвиток виробництва не відповідає принципу конкуренції та забезпечення капіталістичної прибутку, а принципом планового керівництва і систематичного підйому матеріального і культурного рівня трудящих;
4) розподіл народного доходу відбувається не в інтересах збагачення експлуататорських класів і їх численної паразитичної челяді, а в інтересах систематичного підвищення матеріального становища робітників і селян і розширення соціалістичного виробництва у місті і на селі;
5) систематичне поліпшення матеріального становища трудящих та безперервне зростання їх потреб (купівельної спроможності), будучи постійно зростаючим джерелом розширення виробництва, гарантує трудящих від криз надвиробництва, зростання безробіття і злиднів;
6) робітничий клас і трудове селянство є господарями країни, які працюють не на капіталістів , а на свій трудовий народ.
Що таке капіталістична система господарства? Капіталістична система господарства означає, що:
1) влада в країні належить капіталістам;
2) знаряддя і засоби виробництва зосереджені в руках експлуататорів;
3) виробництво підпорядковане не принципом поліпшення матеріального становища трудящих мас, а принципом забезпечення високої капіталістичної прибутку;
4) розподіл народного доходу відбувається не в інтересах поліпшення матеріального становища трудящих, а в інтересах забезпечення максимуму прибутків експлуататорів;
5) капіталістична раціоналізація і швидке зростання виробництва, що мають своєю метою забезпечення високих прибутків капіталістів , наштовхуються, як на перешкоду, на злиденне становище і зниження матеріальної забезпеченості мільйонних мас трудящих, не завжди мають можливість задовольнити свої потреби навіть у межах крайнього мінімуму, що неминуче створює ґрунт для неминучих криз надвиробництва, зростання безробіття, зубожіння мас;
6) робітничий клас і трудові селяни є експлуатованими, які працюють не на себе, а на чужій клас, клас експлуататорів.
Такі переваги радянської системи господарства перед капіталістичною системою.
Такі переваги соціалістичної організації господарства перед організацією капіталістичної.
Ось де причина того, що у нас, в СРСР, є зростаючий економічний підйом, а у них, у капіталістів, зростаючий економічна криза.
Ось де причина того, що у нас, в СРСР, зростання споживання (купівельної спроможності) мас весь час обганяє зростання виробництва, штовхаючи його вперед, а у них, у капіталістів, навпаки, зростання споживання мас (купівельної спроможності) ніколи не встигає за зростанням виробництва і весь час відстає від нього, то і справа прирікаючи на виробництво кризи.
Ось де причина того, що у них, у капіталістів, вважається цілком нормальним знищувати під час криз «надлишок» товарів і спалювати «надлишок» сільськогосподарських продуктів, щоб підтримати високі ціни і забезпечити високі прибутки, тоді як у нас, в СРСР, винуватців таких злочинів відправили в будинок божевільних.
І. В. Сталін,
Політичний звіт Центрального комітету XVI з’їзду ВКП(б),
27 червня 1930 р.