Комп’ютерно-технічна експертиза — як організувати

5-14-2017

В даному випадку мова йде про цілий комплекс експертиз, які повинні представити фактичні дані, отримані в ході дослідження електронних носіїв інформації, комп’ютерної апаратури та інших систем, що забезпечують реалізацію процесів інформації. Це одна з різновидів інженерно-технічних досліджень. Хочу запропонувати Вам почитати http://www.ua-expert.com/prices/kompyuternaya-ekspertiza/

Ігнорувати даний вид експертизи нерозумно, бо саме з її допомогою можна побудувати комплексну доказову базу. Об’єктом дослідження може бути все, що так чи інакше пов’язано з комп’ютерною інформацією будь-якого формату. Тільки проводити її мають досвідчені фахівці.

У нашій компанії напрацьований великий досвід в експертній сфері (в тому числі і по судовій практиці), тому ми можемо надати послуги фахівця в конкретній області, який володіє необхідними знаннями. Наші висновки завжди підкріплюються фактами та відповідними документами, неупереджені оцінки і кваліфіковані. Завжди надаємо результати в обумовлені терміни.

В чому полягає і для чого потрібен цей вид експертизи

Процес технічної діагностики комп’ютерного обладнання, спрямований на пошук, виявлення, аналіз і оцінку інформації, називається комп’ютерно-технічною експертизою. Вона необхідна в тому випадку, якщо потрібно перевірити цілісність комп’ютерної системи або її окремих елементів. Спочатку перевіряються апаратні засоби, потім програмні, а завершує процес робота з базою даних. З цього випливає схема, в рамках якої проводиться дослідження ― перевірка по класах: апаратні, програмні засоби, інформаційні дані.

Щоб проводити дані дослідження, потрібно мати знання по електроніці, радіотехніці, обчислювальної техніки, орієнтуватися в процесах автоматизації і т. д.

Затребуваність експертних послуг

Техніка сьогодні багато в чому заміняє працю людей, велику кількість відомостей тепер зберігається на різного роду носіях. Тому при виникненні будь-яких спорів або розглядів буває необхідна консультація експерта у сфері комп’ютерного обладнання та програм.

Крім доказової бази кримінальних справ, експертна оцінка затребувана і в інших областях судочинства. Наприклад, в силу причин глобальної комп’ютеризації комерційної сфери найчастіше доводиться вирішувати цивільні спори в арбітражному суді. Крім цього, в рамках адміністративного кодексу в цілях захисту прав споживачів іноді виникає необхідність проведення експертизи за фактом продажу комп’ютерних засобів і програмного забезпечення. В даному випадку необхідно підтвердити (або спростувати) їх якість, безпеку для користувача і т. д.

У досудовому суперечці за заявою споживача надаються результати перевірки якості комп’ютерних систем (обслуговування, ремонт тощо). Як правило, в даному випадку основним завданням експерта є аналіз дефектів апаратури з метою визначення їх ціни. Тут необхідно комплексне висновок про наявність яких-небудь проблем, пов’язаних з комп’ютером і комплектуючими, зміни їх якостей, питання подальшого використання і т. д. таким чином не тільки встановлюється істинне положення речей, але і визначається розмір виплати збитку (компенсації).

Типи та категорії дослідження

1. Апаратна експертиза технічних систем своєю метою ставить дослідження правильної роботи матеріальних носіїв інформації про факт злочину. Основні її завдання на цьому етапі:

визначення технічних і функціональних характеристик апаратури;
перевірка технічного стану;
встановлення схеми і обставин події за результатами використання апаратних засобів;
знаходження зв’язку між використанням обладнання і результатом його застосування;
встановлення хронології;
конкретизація апаратних засобів по знайденим ознаками.
2. Програмна ТКЕ досліджує закономірності розробки і застосування комп’ютерного софта, який призначений для встановлення істини в розслідуванні у кримінальних або цивільних справах. А даному етапі необхідно вивчити характеристики та функціональне призначення реалізованого алгоритму, структурні особливості і поточний стан програмного забезпечення комп’ютерної системи (системного та прикладного).

3. Дослідження даних ― ключова оцінка в експертному комплексі, оскільки дозволяє представити цілісну картину бази доказів. Досягається це за рахунок завершення більшій частині питань діагностики та ідентифікації, пов’язаних з комп’ютерною інформацією. У завдання даного етапу входить пошук, виявлення, аналіз і оцінка відомостей, підготовлених користувачем або породжених (створених) програмами для організації інформаційних процесів в комп’ютерній системі.

Методи дослідження

Необхідно зауважити, що на сьогоднішній день методологія комп’ютерної експертизи проходить стадію становлення. Але вже можна розділити методи дослідження апаратних, програмних засобів і баз даних.

Засоби перевірки функціональності апаратури:

математичні методи перемикальних функцій;
методи синтезу та побудови БІС і БІС пам’яті;
архітектурні методи мікропроцесорів;
методи синтезу цифрових вузлів;
способи обробки сигналів аудіо-та відеоносіїв;
оптичні методи і т. д.
Дослідницькі процедури софта можна класифікувати в залежності від виду об’єкта, представленого на експертну оцінку:

методи вивчення завантажувальних модулів і алгоритмів програм;
дослідження вихідних текстів.
Для перевірки значимої інформації (даних) методи можуть представляти собою наступний комплекс:

методи доступу та пошуку даних;
методи відновлення і резервного копіювання;
способи інформаційних маніпуляцій (редагування, переміщення, копіювання).
До спеціальним методам СКТЕ можна віднести розподіл обробки даних; иерархизацию; топологію; маршрутизацію, комутацію і т. д